Danışma Kurulu

Mustafa Bakkal (İTÜ)

Cemal Merih Şengönül (Atılım Üni.)

Erhan Budak (Sabancı Üni.)

İsmail Durgun (TOFAŞ)

Volkan Esat (ODTÜ Kuzey Kıbrıs)

Mehmet Fırat (Sakarya Üni.)

Hüseyin Filiz (Gaziantep Üni.)

Necdet Geren (Çukurova Üni.)

Mustafa İ. Gökler (ODTÜ)

Yiğit Karpat (Bilkent Üni.)

İsmail Lazoğlu (Koç Üni.)

İzzet Özdemir (İYTE)

Tuğrul Özel (Rutgers Uni.)

Ferruh Öztürk (Uludağ Üni.)

Evren Yasa (Eskişehir)