Cilt:6 Sayı:1

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA MAKALELERİ

Çevrimsel Malzeme Deformasyonlarının Modellenmesi, Bölüm I: Plastisite Bünye Modelleri - Mehmet FIRAT

Deformasyonlarının Modellemesi, Bölüm II: LOKP Bünye Denklemleri - Mehmet FIRAT

Sürtünme Karıştırma Kaynağı ile Birleştirilen Alüminyum Alaşımı Levhaların Mekanik Özellikleri - Mustafa Kemal KÜLEKCİ

Yaklaşık Çembersel ve Yaklaşık Doğrusal Yörünge İzleyen Düzlemsel Mekanizmaların Tasarımına Yeni Bir Yaklaşım - Hüseyin MUTLU

Metal Tozu Üretiminde Yeni Bir Yöntem: "Dondelark Yöntemi" - Necip Fazıl YILMAZ, Yusuf FEDAİ

Tank Namlusunun Operasyonel Modal ve Deplasman Analizi - Mehmet ÇELİK, Murat AYKAN

 

YAKIN GELECEKTEKİ KONGRE VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER