Cilt:3 Sayı:5

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA MAKALELERİ

Silindirik Taşlamada Taş Tane Büyüklüğü, Taş Dokusu ve Taş Sertliğinin Taşlama Oranına Etkileri -

 Abdulkadir GÜLLÜ, Halil DEMİR

Rulman Titreşimlerine Taylor Serisi Açılımı Yardımıyla Basit Bir Yaklaşım - Nizami AKTÜRK

Otomobil Gövdesinin Bilgisayar Yardımı İle Modellenmesi ve Sonlu Elemanlar Analizi - Y. Samim ÜNLÜSOY, M. Akif ERŞAHİN, Orhan ALANKUŞ, Cem AKBAŞ

Jantların Virajda Yorulma Testlerinin Sayısal Analizi - Ümit KOCABIÇAK, Mehmet FIRAT

IGES Veri Yapısı Kullanılarak Dönel Parçalarda Süreç Planlama - Zafer TEKİNER, İhsan KORKUT

 

KONU TARAMASI

Metal Şekillendirme Alanında Kullanılan Çözüm Yöntemleri -  A. Zafer ŞENALP, Bilgin KAFTANOĞLU

 

 YAKIN GELECEKTEKİ KONGRE VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER